Župni listić

* * * Župni listić ne izlazi preko ljeta * * *

12. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

11. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – preuzmi listić ovdje

7. USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

6. USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

5. USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

4. USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

3. USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

2. USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE: CVJETNICA – preuzmi listić ovdje

5. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

4. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

3. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

2. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

1. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

8. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

7. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

6. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

5. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

4. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

3. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

2. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

KRŠTENJE GOSPODINOVO – preuzmi listić ovdje

NOVA GODINA – preuzmi listić ovdje

BOŽIĆ 2016. – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – KRIST KRALJ – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

* * * Župni listić ne izlazi preko ljeta * * *

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – preuzmi listić ovdje

DUHOVI – preuzmi listić ovdje

SEDMA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

PETA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

TREĆA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

DRUGA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE: CVJETNICA – preuzmi listić ovdje

5. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

4. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

3. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

2. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

1. KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODINOVA – preuzmi listić ovdje

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU 2016. – preuzmi listić ovdje

SVETA OBITELJ ISUSA, MARIJE I JOSIPA 2015. – preuzmi listić ovdje

BOŽIĆ 2015. – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – KRIST KRALJ – preuzmi listić ovdje

33. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

32. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

SVETKOVINA SVIH SVETIH – preuzmi listić ovdje

30. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

29. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

28. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

27. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

26. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

25. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

24. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

23. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

22. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

* * * Župni listić ne izlazi preko ljeta * * *

13. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

12. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

11. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

10. NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – preuzmi listić ovdje

SEDMA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

PETA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

TREĆA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

DRUGA USKRSNA NEDJELJA – BIJELA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE: CVJETNICA – preuzmi listić ovdje

PETA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

PRVA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODNJEGA – preuzmi listić ovdje

2. NEDJELJA PO BOŽIĆU 2015 – preuzmi listić ovdje

SVETA OBITELJ – preuzmi listić ovdje

BOŽIĆ 2014 – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – KRIST KRALJ – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE – preuzmi listić ovdje

DUŠNI DAN – preuzmi listić ovdje

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA – preuzmi listić ovdje

SV. MARKO KRIŽEVČANIN – preuzmi listić ovdje

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

* * *

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA PRESVETOG TROJSTVA – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – preuzmi listić ovdje

SEDMA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

ŠESTA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

PETA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

TREĆA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

DRUGA USKRSNA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEG – USKRS – preuzmi listić ovdje

NEDJELJA MUKE GOSPODNJE: CVJETNICA – preuzmi listić ovdje

PETA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

PRVA KORIZMENA NEDJELJA – preuzmi listić ovdje

OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

PETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA – preuzmi listić ovdje

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

KRŠTENJE GOSPODINOVO – preuzmi listić ovdje

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU – preuzmi listić ovdje

SVETA OBITELJ 2013. – preuzmi listić ovdje

BOŽIĆ 2013. – preuzmi listić ovdje

ČETVRTA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – KRIST KRALJ – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVADESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje 

* * *

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DVANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje 

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DESETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU – preuzmi listić ovdje

PRESVETO TROJSTVO – preuzmi listić  ovdje

NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI – preuzmi listić  ovdje

7. uskrsna nedjelja – preuzmi listić ovdje

  • Podijeli