Obiteljska zajednica

PASTORAL OBITELJI – OBITELJSKA ZAJEDNICA 

U našoj Župi od samih početaka velika se pažnja posvećivala pastoralu obitelji jer su upravo
obitelji temelj Crkve i samoga društva.
12. studenoga 2008. g. u našoj je Župi održan susret suradnika u pastoralu obitelji. Na misu u
18:30 sati bili su pozvani naši župljani, osobito roditelji i bračni supružnici. Ova misa je bila prva
formalna misa za obitelji i svojevrstan molitveni početak osnivanja župne zajednice obitelji.
Tematski rad zajednice obitelji tijekom pastoralne, 2011. godine bio je vezan uz pohod Svetog
Oca Benedikta XVI. Hrvatskoj, kao i uz Nacionalni dan hrvatskih katoličkih obitelji. Težište
je stavljeno na važnost obitelji i promicanje obiteljskih vrjednota, i to na temelju pripremnih
kateheza. Pojedine teme pripremali su članovi zajednice. Tema prve radionice bila je “Obitelji, u
pravu si” – o obitelji kao temelju odgoja i ljudskih vrijednosti. U veljači se obrađivala tema Dan
života. U radionici “Brak kao vrijednost” istaknuto je kako je obitelj škola potpunije čovječnosti.
Njene vrijednosti treba podupirati i promicati i izvan crkve. Susreti uoči Očeva dana i Majčina
dana bili su tematski vezani uz sv. Josipa i Blaženu Djevicu Mariju. Sv. Josip je istaknut kao
uzor današnjim očevima i muževima, a Blažena Djevica Marija kao uzor svim majkama. Jedna
od tema bila je i važnost zajedničke molitve u obitelji. Zajednica obitelji sudjelovala je i u
osmišljavanju programa za Majčin i Očev dan.

  • Podijeli