Medijska skupina

Medijska skupina sudjeluje u osmišljavanju župnog listića i sadržaja web-stranice, dizajnira i
ažurira župnu web-stranicu, dizajnira listiće i plakate te piše članke kojima izvješćuje medije o
važnim događanjima u Župi. Kao najmlađa skupina u Župi nastoji suvremena sredstva društvene
komunikacije i tehnologiju iskoristiti na pravi način – za širenje Božje riječi i kao putove nove
evangelizacije.

  • Podijeli