Kreativna radionica

Okupljanja su subotom, u 11 sati. Djeca prvopričesnici i krizmanici dolascima na radionicu
dobivaju mogućnost nadoknade eventualnih nedolazaka na katehezu. Tematski se slijedi crkvena
godina, radno obilježavajući važnija događanja u Župi. Prosječna dob polaznika je od 6 do15
godina starosti. Veličina grupe kreće se od 7 do 20 polaznika.
Aktivnosti radionice su izrada: označivača stranica (dar očevima za Očev dan), stiliziranog
cvijeća od filca (dar majkama za Majčin dan), uskrsnih i božićnih ukrasa, prigodnih poklona
djeci, krunica–narukvica za poklon prvopričesnicima.

  • Podijeli