Biblijska zajednica

“…naše vrijeme treba sve više biti vrijeme novog slušanja Riječi Božje i nove evangelizacije. Ponovno otkriti središnje mjesto božanske riječi u životu kršćana… Duh Sveti neka probudi u ljudima glad i neka potakne žeđ za Riječju Božjom i revne navjestitelje i svjedoke evanđelja.”

Verbum Domini, 122

 

Zajednica se sastaje ponedjeljkom u 19:00 sati, nakon večernje svete mise.

2013/2014. godina

Od 21.10.2013. do 30.6.2014.

Čitanje i razmatranje poslanica sv. Pavla apostola:

– Općenito o poslanicama sv. Pavla
– Uvod u svaku poslanicu
– Poslanica Rimljanima
– Prva poslanica Korinćanima
– Druga poslanica Korinćanima
– Poslanica Galaćanima
– Poslanica Efežanima
– Poslanica Filipljanima
– Poslanica Kološanima

2014/2015. godina

Od 6.10.2014. do 8.6.2015.

1. Čitanje i razmatranje poslanica sv. Pavla apostola:

– Prva poslanica Solunjanima
– Druga poslanica Solunjanima
– Prva poslanica Timoteju
– Druga poslanica Timoteju
– Poslanica Titu
– Poslanica Filemonu
– Poslanica Hebrejima

2. Katoličke poslanice

– Uvod
– Jakovljeva poslanica
– Prva Petrova poslanica

2015/2016. godina

Od 5.10.2015.

1. Čitanje i razmatranje Katoličkih poslanica

– Druga Petrova poslanica
– Judina poslanica

2. STARI ZAVJET

PETOKNJIŽJE – čitanje i razmatranje

– Knjiga Postanka
– Knjiga Izlaska
– Levitski zakonik
– Knjiga Brojeva
– Ponovljeni zakon

Evanđelje po Luki 2016./2017.
Poslanica Rimljanima 2017./2018.

Voditeljica: Nada Vojnović-Musić

  • Podijeli