Ministranti

Župnu zajednicu ministranata čine djeca i odrasli različitih generacija.

Sastanci su subotom u 12 sati.

 

O službi ministriranja:

Ministrant je pozvan u župnoj zajednici služiti s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Latinska riječ “ministrare” znači služiti, dakle ministrant je službenik oltara. On je sudionik bogoslužja, služitelj u liturgiji. Biti u posebnoj blizini Božjoj nije samo posebna čast, nego je i odgovornost.

Sveta misa je najuzvišenija molitva koju vjernici mogu prinijeti Bogu. Stoga, od poslužitelja oltara očekuje se posebna pozornost i sabranost. Njegovo vladanje treba vjernike poticati na molitvu. Ministrantsko odijelo obogaćuje liturgiju. Lijepo odjeven ministrant, uz svečano i ozbiljno ponašanje je ukras liturgije.

Odlike dobrog ministranta:

1. Revnost za slavu Božju. Tko želi biti ministrant ne smije ga voditi želja za isticanjem, nego iskrena nakana da doprinese uzvišenosti i ljepoti službe Božje. Sve što god radi, neka bude na veću slavu Božju.

2. Poslušnost i poniznost. Dobar ministrant je poslušan u svemu. Spremno i bez mrgođenja prihvaća svaku obavezu. Neće u posluživanju tražiti da sebe istakne, jer zna da i najmanjom službom slavi Boga.

3. Čistoća duše. “Na goru Gospodnju smije uzaći samo onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno”. Zato će se ministrant čuvati svakog grijeha, a ako teže sagriješi, što prije će otići na ispovijed.

4. Strahopočitanje. Ne samo prema Bogu, već i prema svemu što je povezano sa službom Božjom, ministrant treba osjećati najdublje štovanje. Nadasve prema Isusu u svetohraništu.

5. Urednost i točnost. Ako se igdje mora držati red i točnost, potrebno je kod mise. Ministrant ne smije dopustiti da se na njega čeka. Svoju službu treba obavljati savjesno. Sve što je za slavu Božju mora biti za njega veliko i važno.

6. Prijateljstvo. Među ministrantima treba vladati duh bratske ljubavi i povezanosti. Nitko ne smije biti zapostavljen. Lijepo je ako se nastave družiti i izvan crkvenog prostora.

7. Marljivost. Poslužitelji oltara trebaju biti najvrjedniji učenici u školi, a napose u vjeronauku. Izvan crkve trebaju čitati vjerske knjige i časopise.

 

Dužnosti ministranata:

U župnu zajednicu ministranata može biti primljen svaki dobar dječak ili djevojčica koji ima pravu nakanu – služiti na veću slavu Božju.

  • redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima
  • doći barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje (uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće)
  • prije i poslije mise obaviti molitvu; pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara
  • pristupati što češće sv. pričesti
  • čuvati i spremati ministrantsko odijelo; spremati i čuvati sve crkvene predmete, stavljati ih na određeno mjesto
  • ispričati svaki izostanak s mise ili sastanka; ako je spriječen ministrirati, neka misli o zamjeni

(Detaljnije na www.ministrant.net)

 

 • Podijeli