Izvanredni djelitelji pričesti

Na zamolbu župnika, vlč. Marijana Kušenića Nadbiskupski duhovni stol je 2011. na tri godine
dao dopuštenje petorici župljana i jednoj časnoj sestri da smiju u župnoj crkvi pomagati dijeliti
sv. pričest za vrijeme misnih slavlja. Župnik je s djeliteljima održao i dva susreta na kojima je
govorio o samoj službi izvanrednih djelitelja sv. pričesti te praktično objasnio službu. Dvoje
služitelja je u međuvremenu odustalo od službe.

Opća uredba Rimskoga misala navodi: „Ako nedostaje uspostavljeni akolit, za služenje se pri
oltaru i kao pomoć svećeniku i đakonu mogu odrediti poslužitelji laici koji nose križ, svijeće,
kadionicu, kruh, vino, vodu, a oni mogu biti također opunomoćeni za dijeljenje svete pričesti
kao izvanredni djelitelji.“ (br. 100). „U dijeljenju pričesti svećeniku mogu pomagati i drugi
nazočni prezbiteri. Ako njih nema, a broj pričesnika bude velik, svećenik može u pomoć pozvati
izvanredne služitelje svete pričesti, tj. uspostavljenoga akolita, ili pak druge vjernike koji imaju
poslanje za službu izvanrednog djelitelja pričesti. U slučaju potrebe, svećenik tu službu može
jednokratno povjeriti i drugim prikladnim vjernicima. Ti služitelji ne pristupaju oltaru dok
se svećenik ne pričesti, a posuđe s presvetom euharistijom primaju uvijek iz ruke svećenika
slavitelja.“ (br. 162)

  • Podijeli