Prva sveta Pričest

Prva sveta Pričest

 

Preduvjet primanja ovog sakramenta u trećem razredu osnovne škole je pohađanje vjeronauka u školi, redovito pohađanje župne kateheze (u toj vjeronaučnoj školskoj godini u kojoj se prima sakrament) i dolaženje na svete mise nedjeljom. Poželjno je da roditelji dolaze na roditeljske sastanke i da se djeca uključe u župne aktivnosti.

 

Potrebni dokumenti:

– potvrda o krštenju ako dijete nije kršteno u Župi Sv. Marka Križevčanina

– ako dijete dolazi iz druge župe – suglasnost župnika dotične župe

  • Podijeli