Klanjanje

KLANJANJE

PJESMA: Oče, mi ti se klanjamo… Sine, mi ti se klanjamo… Duše, mi ti se klanjamo…

SVEĆENIK:

Gospodine, evo nas, okupljeni smo pred Tobom. Klanjamo Ti se i zahvaljujemo za dar života. Ti si nas upisao u dlan svoje ruke, nazvao nas imenom i dao da se rodimo u ljudskim obiteljima. Stvorivši nas na svoju sliku, pokazao si nam koliko nas ljubiš. Svatko od nas je neponovljiva i jedinstvena osoba jer si nas Ti stvorio tako čudesno, jer si sebe upisao u nas.

ČITAČ1: Hvala Ti što sam stvoren tako čudesno,

Što su djela Tvoja predivna.

Dušu moju do dna si poznavao,

Kosti moje ne bjehu ti sakrite

Dok nastajah u tajnosti,

Otkan u dubini zemlje.

Oči Tvoje već tada gledahu djela moja,

Sve već bješe zapisano u knjizi Tvojoj:

Dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga. (Ps 139)

(trenutak tišine)

ČITAČ2:

Hvala Ti, Gospodine Bože, što si nas doveo u život. Hvala Ti za naše obitelji, za naše roditelje kojima si nas položio u ruke povjerivši im naše živote. Hvala Ti za Tvoju bezgraničnu ljubav. Hvala Ti za sve što si učinio u našim životima, za sve ljude koje si nam stavio na put, padove koji su nas ojačali, uspone koji su nam pokazali da je Tebi sve moguće.

ČITAČ1:

Hvala Ti što si nas toliko ljubio da si život svoj darovao za nas i otkupio nas…

Hvala Ti što ispunjaš svoje obećanje da ćeš ostati s nama u sve dane… Jer i sada si tu s nama… Tako velik, a skriven u malom komadu kruha. Koja poniznost! Koja ljubav!

(trenutak tišine)

ČITAČ2:

A koliko smo samo puta povrijedili Tvoju ljubav… udaljavanjem od Tebe,  neposluhom, nevjerom, samovoljom i sebeljubljem, nepoštivanjem dostojanstva svojega i tuđeg života, svakovrsnim grijehom…

SVEĆENIK:

“Zaista, zaista kažem vam: svaki koji čini grijeh, rob je grijeha. Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni.” (Ivan 8:34-36)

ČITAČ1:

Gospodine, svjesni smo da nismo uvijek bili dostojni Tvojih darova jer smo Tebe mnogo puta zatajili, a sebe i druge povrijedili. Tijelo drugog čovjeka nismo uvijek promatrali kao Tvoje božansko djelo, hram Božji, već kao predmet svog užitka i koristoljublja. Grijehom smo opasali naša bedra umjesto oružjem vjere protiv neprijatelja koji je iskoristio naše slabosti i našu nevjeru. Nismo bdjeli nad sobom i nismo slušali Tvoju riječ:

SVEĆENIK:

“Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti… Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest riječ Božju sa svakovrsnom prošnjom i molitvom… U svemu uzmite veliki štit – vjeru… Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavolovim.“ (Ef 6, 14, 16, 11)

ČITAČ2:

Oprosti nam, Gospodine, što ne znamo cijeniti dar života i što se prema njemu često olako odnosimo, ugrožavajući tuđi i vlastiti život. Oprosti nam što ne prepoznajemo veličinu Tvoga dara u bračnom životu, što ga često ne prihvaćamo i time se udaljujemo od Tvoje bezgranične ljubavi, od velike milosti koju odbijamo da uđe u naš život.

ČITAČ1:

Kajemo se što smo suviše mlaki da se suprotstavimo onima koji život žele uništiti u svom začetku i na svom svršetku, što se često ne usuđujemo dići svoj glas u obranu najmanjih, najnezaštićenijih, nerođenih.

(trenutak tišine)

ČITAČ2:

No, unatoč svemu, Gospodine, Ti svakome od nas govoriš:

SVEĆENIK:

– Ne boj se dijete drago! Jer ˝prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih˝ (Jer 1,5) “Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj! Jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim.“ (Iz, 43) Nema toga što moja ljubav ne može oprostiti, nema toga što ne može izliječiti, nema rane koju ne može iscijeliti. Potrebno mi samo tvoje raskajano i ponizno srce. Predaj mi sve! Sve grijehe koje si počinio, sve laži, samozavaravanja, prevare, slabosti tijela i duše, sve ljude koje si povrijedio…

ČITAČ1:

Ti nam, Isuse, govoriš riječi života:

SVEĆENIK:

„Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. (Ivan, 10, 10). Ja sam svjetlo svijeta; onaj koji ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života.” (Ivan 8:12)

PJESMA:

Ne boj se, jer ja sam te otkupio
Imenom sam te zazvao, ti si moj
Jer dragocjen si u mojim očima,
Vrijedan si i ljubim te ja.


Kad preko vode prelaziš,
Neće te preplaviti.
Kad kroz vatru prolaziš,
Neće te opeći.
I kada vjetrovi navale na te
Da te obore, nećeš se srušiti
Jer s tobom sam ja.

Ne boj se, jer ja sam te otkupio
Imenom sam te zazvao, ti si moj
Jer dragocjen si u mojim očima,
Vrijedan si i ljubim te ja.

Vjeruj, vrijedan si i ljubim te ja…

ČITAČ2:

Isuse, i mi smo mnogo puta bili povrijeđeni. Ali Ti si nas naučio da je božanski praštati. I zato Ti sada predajemo sve one ljude koji su nas na bilo koji način povrijedili i opraštamo im.

ČITAČ1:

Isuse, daj da bračni drugovi koji su povrijedili jedno drugo po Tvojoj posvećujućoj ljubavi oproste jedno drugome. Otvori im srca Tvojom  preobražavajućom ljubavlju po kojoj mogu od Boga primati i zahvaljivati za dar života.

ČITAČ2:

Isuse, hvala Ti što nas toliko ljubiš i što nas uvijek čekaš otvorenih ruku. Molimo Te da nam daš milost da mislimo Tvojim mislima, da govorimo Tvojim riječima i da ljubimo Tvojom ljubavlju. Ne daj da svojim riječima i djelima ranjavamo druge, nego da ih prihvaćamo u ljubavi, u dostojanstvu njihova tijela i duše.

ČITAČ1:

Molimo te, Isuse, da nam daš snage i odvažnosti da u svojim sredinama gdje živimo, radimo i djelujemo uvijek stanemo u obranu života, i to od naravnog začeća pa do prirodne smrti. Daj da stanemo u obranu evanđeoskih vrijednosti u spolnom odgoju djece i mladih. Neka naše riječi budu svjetlo u tmini ovoga vremena i sol u ovome obljutavljenom svijetu.

ČITAČ2:

Osnaži našu vjeru, Isuse, da po milosnim darovima Duha Svetoga spoznamo Božju volju i izvršavamo je, sjedinjujući se s Tobom.

SVEĆENIK:

Isuse, daj da kršćanski supružnici, velikodušno prihvaćajući dar života, po Božjoj svetoj volji postanu suradnici u božanskom planu stvaranja novoga života, jedinstvene kreacije čovjeka. Molimo Te da obitelji u našoj Župi rastu u vjeri i ljubavi, u otvorenosti životu. Podaj ovoj Župi svećenićkih i redovničkih zvanja, dobrih pastira da proslavljaju Tvoje ime i pripravljaju duše za nebo. Za te nakane molimo i klanjamo Ti se, Gospodine.

PJESMA:

VJEK HVALJEN BUDI

  • Podijeli